Neuro Linguistisch Programmeren (NLP)

Het is een methode die gebruikt wordt om het gedrag en het denken van mensen te begrijpen en in de gewenste richting te veranderen. Het is een methode die de communicatie met u zelf en anderen bevordert. U wordt daardoor bewust van uw belemmerende overtuigingen, en de gevoelens en handeling die daar het gevolg van zijn. NLP geeft ondermeer de mogelijkheid om meer inzicht in keuzes te krijgen, en wordt daarom veel toegepast in coaching, therapie en in toenemende mate ook in het onderwijs en het bedrijfsleven.

terug naar werkwijze

Vera Jonker

Annie M.G. Schmidtweg 41

1321 AC Almere

Telefoon 036-5366415 / Mobiel 06-21654617

Maandag tot en met vrijdag

Meestal persoonlijk te bereiken tussen 8.45 en 9.45 uur

info@verajonker.nl

IBAN NL 38 RABO 0 149 241 534

Kamer van Koophandel 32141896