Levensanalyse

Deze behandeling activeert het lichaam, daarom is het toepassingsgebied bij uitstek geschikt voor psychosomatische klachten en ziekten. Tevens geeft deze behandeling antwoord op de vraag wat is het patroon in mijn leven en wat valt daarover te leren?

Deze behandeling duurt ongeveer 5 á 6 uur. Dit op basis van een veertien paginatellende vragenlijst, die eerst door mij bestudeerd wordt.Vaak blijkt er een verband te bestaan tussen uw levensverhaal en uw klachten. Dit geeft een indicatie voor de gewenste wijze van verwerking en de eventuele aanpassingen in uw levenshouding. Zoals eerder opgemerkt, streef ik een integrale aanpak na. Dit betekent concreet dat na het gesprek er een neuromassage plaatsvindt. Hierbij worden alle belangrijke punten van het autonome zenuwstelsel via de huid door middel van een wrijvingstechniek – de zogeheten axonreflex - behandeld. Zowel huid, de bloedvaten, de lymfevaten, spieren als de meridianen worden hierdoor beïnvloed. De tweede behandeling vindt 4 tot 6 weken later plaatst en zal 2 á 3 uur duren, waarbij de effecten van de behandeling met u worden doorgenomen en er weer een neuromassage plaats vindt. In sommige gevallen is een derde behandeling noodzakelijk.

terug naar werkwijze

Vera Jonker

Annie M.G. Schmidtweg 41

1321 AC Almere

Telefoon 036-5366415 / Mobiel 06-21654617

Maandag tot en met vrijdag

Meestal persoonlijk te bereiken tussen 8.45 en 9.45 uur

info@verajonker.nl

IBAN NL 38 RABO 0 149 241 534

Kamer van Koophandel 32141896