Relatiebegeleiding / relatietherapie

Er zijn mensen die in mijn praktijk komen om zich te bezinnen op hun relatie, of ze wensen preventieve begeleiding, omdat ze al veel relaties achter de rug hebben en niet opnieuw in dezelfde fouten willen vervallen. En dan zijn er de mensen met duidelijke benoembare problemen binnen hun relatie, en mensen met persoonlijke problemen, die indirect verband houden met hun relatie, zoals een verslaving, depressie of angst. Maar ook problemen met de kinderen kunnen een aanleiding zijn om mij in te schakelen. Dat geldt ook voor complexe relatieproblemen binnen families. Verschillende benaderingen zijn hierbij mogelijk, waarbij ik eclectisch te werk ga, dat wil zeggen dat ik uit de volgende benaderingen voor u het meest geschikte kies.

Communicatietherapie - Effectieve communicatie betekent dat je actief naar elkaar leert luisteren, controleert of je goed hebt begrepen wat de ander gezegd heeft, op non-verbale signalen let en een positieve feedback geeft.

Emotionaly focused therapy - Hierbij leer ik hoe u op elkaar kwetsbaarheid en onzekerheid kunt reageren en elkaar tot steun kunt zijn.

Psychoanalytische therapie - Wanneer bijvoorbeeld iemand in alle relaties steeds dezelfde soort ruzies krijgt, dan kan dat komen doordat onbewuste vroegere conflicten met ouders steeds opnieuw worden uitgevochten. De partner kan er op een volwassen manier op reageren of vanuit eigen neurotische achtergrond, meegaan in het conflict. Deze onbewuste processen worden door mij bewust gemaakt, zodat u anders met uzelf en met elkaar kunt omgaan.

Gedragstherapie - Hierbij wordt niet naar het verleden gekeken maar naar de manier waarop het gedrag van de een dat van de ander versterkt. Ruzies escaleren vaak, doordat de eerste tekenen van spanning niet worden opgemerkt. Ik leer u te registreren wat er precies gebeurt en geef aan hoe u er op een andere manier op kunt reageren, zodat escalatie van het conflict wordt vermeden.

Oplossingsgerichte therapie - Deze therapie gaat uit van oplossingen en is positief op de toekomst gericht.Vanaf het begin ben ik gericht op de ideale situatie. Wat zou daarvoor moeten veranderen?

terug naar werkwijze

Vera Jonker

Annie M.G. Schmidtweg 41

1321 AC Almere

Telefoon 036-5366415 / Mobiel 06-21654617

Maandag tot en met vrijdag

Meestal persoonlijk te bereiken tussen 8.45 en 9.45 uur

info@verajonker.nl

IBAN NL 38 RABO 0 149 241 534

Kamer van Koophandel 32141896