Orthomoleculaire geneeskunde

Door middel van een uitgebreide anamnese, een spiertestmethode en/of een biosensor wordt vastgesteld welke biologische stoffen (vitaminen, mineralen, aminozuren) het lichaam tekort komt. Dit tekort is soms erfelijk, maar vaak ontstaan vanuit een bepaalde leefwijze - denk aan alcoholgebruik, snoepen, roken en slechte eetgewoonten.

Doordat de bodem waarop onze voeding verbouwd wordt, in veel gevallen uitgeput is, ontbreken de voor ons noodzakelijke voedingsstoffen in deze gewassen. In onze westerse samenleving hebben veel mensen dan ook voedingssupplementen nodig om het zelfgenezend vermogen van het lichaam te activeren.

Wie regelmatig sport moet weten dat wij daarbij veel mineralen uitzweten. Voedingssupplementen compenseren dat tekort.

In mijn praktijk werk ik met voedingssupplementen, detoxifeermiddelen, fytotherapie, celzouten, homeoflowerplexen, drainagemiddelen en Bachremedies. Uiteraard zijn al deze middelen op natuurlijke basis en worden op u persoonlijk afgestemd.

terug naar werkwijze

Vera Jonker

Annie M.G. Schmidtweg 41

1321 AC Almere

Telefoon 036-5366415 / Mobiel 06-21654617

Maandag tot en met vrijdag

Meestal persoonlijk te bereiken tussen 8.45 en 9.45 uur

info@verajonker.nl

IBAN NL 38 RABO 0 149 241 534

Kamer van Koophandel 32141896