Meditatie

Er zijn verschillende vormen van meditatie. De bekendste vorm is Transcendente Meditatie. Meditatie kan men niet leren door erover te lezen, maar alleen door het te doen. En eigenlijk is meditatie het “doen” laten. Uw gedachten observeren en loslaten, zodat u het alledaagse overstijgt en meer in staat bent om rust en activiteit af te wisselen. U komt in een staat waarin steeds verfijndere niveaus van denken worden ervaren, totdat het denken wordt overschreden en de geest in direct contact komt met de bron van de gedachte.

Onbegrijpelijk? Dat begrijp ik.

Daarom heeft lezen over meditatie ook geen zin. Een ervaring kun je niet uit een boek halen. Voor alle duidelijkheid: meditatie heeft niets met godsdienst te maken. Iedereen kan het leren, zelfs een kind. In Lelystad heeft men kinderen geleerd op school te mediteren. Het gevolg is dat het ziekteverzuim en de criminaliteit zijn verminderd en de leerprestaties zijn verbeterd.

Wetenschappelijke studies hebben het effect van meditatie aangetoond, zoals vermindering van stress en stressgerelateerde klachten, toename van de longcapaciteit, een rustiger hartslag, een verbetering in energie, een verlaging van de bloeddruk, verminderde slapeloosheid, en een duidelijke verbetering van de weerstand. Gedurende de 20 jaar dat ik yogalessen heb gegeven, bleek meditatie een belangrijk element.

terug naar werkwijze

Vera Jonker

Annie M.G. Schmidtweg 41

1321 AC Almere

Telefoon 036-5366415 / Mobiel 06-21654617

Maandag tot en met vrijdag

Meestal persoonlijk te bereiken tussen 8.45 en 9.45 uur

info@verajonker.nl

IBAN NL 38 RABO 0 149 241 534

Kamer van Koophandel 32141896