Eye Movement Desensitisation en Reprocessing (EMDR)

EMDR is in 1989 ontwikkeld door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. Wie een schokkende of levensbedreigende gebeurtenis heeft meegemaakt (b.v. verkrachting, incest, beroving, doodsbedreiging, brand, langdurig pesten, oorlogservaringen, mishandeling, verlies, ongeval) kan last krijgen van opdringende herinneringen aan de gebeurtenis of herbelevingen (flashbacks). Vaak realiseert men zich niet eens dat de verandering in hoe men zich voelt, denkt en handelt het gevolg is van de gebeurtenis. Symptomen die kunnen optreden zijn: angstaanvallen, nachtmerries, slapeloosheid, verhoogde prikkelbaarheid, concentratieproblemen. Een en ander kan gepaard gaan met maag- en darmklachten, verslavingsgedrag en/of vermijdingsgedrag.

Steeds meer wordt deze methode toegepast bij somberheid, schaamte, verdriet, schuld en/of boosheid, die een gevolg zijn van een traumatische ervaring. Als aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een post traumatisch stress-syndroom (PTSS). Door middel van oogbewegingen wordt de hersenschors geactiveerd en de interactie tussen beide hersenhelften bevordert, waardoor de traumatische gebeurtenis wordt verwerkt.

Tijdens deze procedure komt er een stroom van gedachten, beelden en gevoelens op, hetgeen vaak gepaard gaat met lichamelijke sensaties. Herinneringsbeelden kunnen waziger, kleiner en minder bedreigend worden. Men geeft aan na 1 tot 5 behandelingen dat de ervaring omtrent de traumatische gebeurtenis qua heftigheid in een schaal van 0 tot 10 is gezakt van 10 naar 1 of 0. Nieuwe gevoelens en inzichten ontstaan, die een andere betekenis aan de gebeurtenis geven, zodat de schokkende ervaring een plek krijgt in de levensgeschiedenis.

terug naar werkwijze

Vera Jonker

Annie M.G. Schmidtweg 41

1321 AC Almere

Telefoon 036-5366415 / Mobiel 06-21654617

Maandag tot en met vrijdag

Meestal persoonlijk te bereiken tussen 8.45 en 9.45 uur

info@verajonker.nl

IBAN NL 38 RABO 0 149 241 534

Kamer van Koophandel 32141896