Hypnose

Hypnose is een van de oudste en meest werkzame vormen van psychotherapie. Door showhypnose hebben veel mensen een verkeerd beeld wat hypnose is en wat het voor u zou kunnen betekenen. In dergelijke shows wordt het “slachtoffer” vaak gesuggereerd in slaap te vallen. Dat mag er dan misschien zo uitzien, het tegendeel is waar. Hypnose is een veranderde bewustzijnstoestand, die men ook wel trance noemt. Er zijn verschillende trancetoestanden mogelijk.

Een lichte trance.Men is zich nog wel bewust van de situatie en omgeving, maar het bewustzijn is duidelijk verminderd.

Een midden trance. Men neemt af en toe iets waar van de omgeving.

Een diepe trance. Men neemt niets waar van de omgeving behalve de stem van de hypnotherapeut.

Een toestand van trance maakt u vaker mee dan u misschien denkt. Er is al sprake van trance als u een boek leest en niet merkt dat iemand u iets vraagt, of u zit in de auto en merkt plotseling dat een bepaalde afslag allang gepasseerd is.

 

Een ander voorbeeld: U leest een boek, slaat de pagina’s om en komt er na zo’n 10 bladzijden achter dat u niets hebt opgenomen van de tekst. In trance sloeg u de pagina’s om. Verliefdheid is een goed voorbeeld van een diepe trance. In een trancetoestand blijken mensen in staat te zijn om contact te maken met het onderbewustzijn. Gebeurt zoiets onder deskundige begeleiding dan kan dat onderbewustzijn beïnvloed worden om gewenste doelen te bereiken.Uw capaciteiten om het lichamelijk en geestelijk genezende proces in het lichaam te stimuleren worden aangesproken.

Zie voor uitgebreide informatie www.NBVH.nl.

terug naar werkwijze

Vera Jonker

Annie M.G. Schmidtweg 41

1321 AC Almere

Telefoon 036-5366415 / Mobiel 06-21654617

Maandag tot en met vrijdag

Meestal persoonlijk te bereiken tussen 8.45 en 9.45 uur

info@verajonker.nl

IBAN NL 38 RABO 0 149 241 534

Kamer van Koophandel 32141896