Therapie beter dan Medicijn

Ruim 1.000.000 Nederlanders slikken dagelijks antidepressiva.
Ongeveer de helft van de anti-depressiva gebruikers slikt deze pil niet vanwege depressie, maar om angststoornissen te bestrijden.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft vorige week een nieuwe richtlijn aangenomen.
De nieuwe richtlijn legt meer de nadruk op "'zelfmanagement' en eigen 'verantwoordeijkheid' eventueel gepaard aan psychologische begeleiding. Geregeld een rondje hardlopen kan daarbij even effectief zijn als een pil.

De richtlijn was nodig, omdat de huisartsen vaak mensen zien die somber zijn en kampen met moeheid of concentratieverlies, zonder dat ze een echte depressie hebben.

Aldus huisarts Marielle van Avendonk, wetenschappelijk medewerker bij het NHG.

Vera Jonker

Annie M.G. Schmidtweg 41

1321 AC Almere

Telefoon 036-5366415 / Mobiel 06-21654617

Maandag tot en met vrijdag

Meestal persoonlijk te bereiken tussen 8.45 en 9.45 uur

info@verajonker.nl

IBAN NL 38 RABO 0 149 241 534

Kamer van Koophandel 32141896