Stress veroorzaakt snoepbehoefte

Stress verhoogt de glucosespiegel na de maaltijd met 47% met als gevolg een tijdelijke insuline
resistentie. Hiermee is de basis gelegd voor de onbedwingbare behoefte om te gaan snoepen.

Vera Jonker

Annie M.G. Schmidtweg 41

1321 AC Almere

Telefoon 036-5366415 / Mobiel 06-21654617

Maandag tot en met vrijdag

Meestal persoonlijk te bereiken tussen 8.45 en 9.45 uur

info@verajonker.nl

IBAN NL 38 RABO 0 149 241 534

Kamer van Koophandel 32141896