Tarieven

Per uur € 82,50 excl. 21 % BTW (€ 100,00 incl. 21% BTW) 
Zakelijke coaching (via consultancy, outplacementbureau's, bedrijven)
Uurtarief € 160,00 excl. 21% BTW.

Anti-rook therapie € 370,00 incl. BTW (ongeveer 3½ à 4 uur) + € 30,00 anti-oxidantenkuur. 

Ik besteed minimaal 2 ½ uur aan een consult (in overleg korter), zodat u in een zo beperkt mogelijk aantal consulten de gewenste doelen kunt bereiken. 

De mogelijkheid bestaat om voor zelfstandig werkzamen, indien er zakelijke motieven aan ten grondslag liggen, de nota op de zaak te zetten met vermelding : coaching, personal management training etc.
(21%BTW teruggave en de kosten kunnen worden afgetrokken van het inkomen)
Indien er een beroepsopleiding wordt gevolgd, kan op de nota Supervisie worden vermeld en kan het bedrag als opleidingskosten bij de belasting
worden opgevoerd.

Indien een afspraak niet wordt nagekomen of niet minstens 48 uur van te voren wordt afgezegd zonder gegronde reden, dan zal het consult worden doorberekend. 

Aangesloten bij erkende geschilleninstantie Zorggeschil.

De praktijk is aangesloten bij de door de overheid erkende geschillencommisie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (S.C.A.G.)

Aangesloten bij NIBIG
registratienummer 729892
nibig

Vera Jonker

Annie M.G. Schmidtweg 41

1321 AC Almere

Telefoon 036-5366415 / Mobiel 06-21654617

Maandag tot en met vrijdag

Meestal persoonlijk te bereiken tussen 8.45 en 9.45 uur

info@verajonker.nl

IBAN NL 38 RABO 0 149 241 534

Kamer van Koophandel 32141896