Vera Jonker

Annie M.G. Schmidtweg 41

1321 AC Almere

Tel. 036-5366415

Maandag tot en met vrijdag

Meestal persoonlijk te bereiken tussen 8.45 en 9.45 uur

info@verajonker.nl

IBAN NL 38 RABO 0 149 241 534

Kamer van Koophandel 32141896